Σύστημα συναγερμού με δέσμη Laser


Αυτόματο άναμμα φώτων όταν βραδιάζει

Υλικά που απαιτούνται:

1. Ένα Laser point

2. Ένα triak BD128

3. Ένα μπουτόν

4. Ένα ρελέ με διπλές επαφές των 4.5V

5. Μια φωτοαντίσταση

6. Ένα κύκλωμα τυπωμένων board

 

Πως δουλεύει το σύστημά μας;

Η λειτουργία του συστήματος συναγερμού είναι αρκετά απλή. Το ρελέ το χρησιμοποιούμε ως πύλη ΝΟΤ. Δηλαδή, κλείνοντας το κύκλωμα και πέφτοντας η δέσμη Laser πάνω στη φωτοαντίσταση, η τιμή της αντίστασης γίνεται πολύ μικρή, το ρελέ διεγείρεται και έτσι η πύλη του TRIAK δε διαρρέεται από ρεύμα. Το TRIAK βρίσκεται σε αποκοπή και το λαμπάκι ή το κουδούνι είναι σβηστά.

Αν κάτι παρεμβληθεί ανάμεσα στη δέσμη Laser και στη φωτοαντίσταση, η φωτοαντίσταση παύει να φωτίζεται και η αντίστασή της αυξάνει αρκετά. Τότε το ρελέ δε διαρρέεται από αρκετό ρεύμα και έτσι αποδιεγείρεται. Όταν όμως αποδιεγείρεται το ρελέ, η πύλη του Triak διαρρέεται από ρεύμα και το TRIΑΚ γίνεται αγώγιμο. Τότε το λαμπάκι ή το κουδούνι διαρρέονται από ρεύμα.

Το TRIAK θα μείνει σ' αυτή την κατάσταση ακόμη και εάν το ρελέ κλείσει και η πύλη του TRIAK σταματήσει να διαρρέεται από ρεύμα. Για να σταματήσει ο συναγερμός, θα πρέπει να διακόψουμε προσωρινά το ρεύμα που διαρρέει το triak, πατώντας το μπουτόν.

Some description

Για να μην τελειώνει γρήγορα η μπαταρία τόσο στο κύκλωμα του συναγερμού όσο και στο Laser, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό τροφοδοτικό των 4,5V. Για την τροφοδοσία του Laser ξεβιδώνουμε τη βάση του και αφαιρούμε τις τρεις μικρές μπαταρίες που έχει και συνδέουμε προσεκτικά και με τη σωστή πολικότητα τα άκρα του τροφοδοτικού.

Το ίδιο κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτοματισμός με τον οποίο ν’ ανάβει κάποιο φως, όταν βραδιάζει. Η μόνη μετατροπή που θα κάνουμε είναι παράλληλα με τη φωτοδίοδο να τοποθετήσουμε ένα γραμμικό ποντεσιόμετρο του 1ΚΩ. Ρυθμίζοντας κατάλληλα το ποντεσιόμετρο, μπορούμε να πετύχουμε τον ελάχιστο φωτισμό που επιθυμούμε, ώστε να ενεργοποιείται το triak και ν’ ανάβει το λαμπάκι.

 Καλή επιτυχία

 

ΠΗΓΗ: Μουρούζης Πάνος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

Πολλές από τις κατασκευές που περιγράφουμε είναι από το βιβλίο:

"Πειραματικές δραστηριότητες  Φυσικής" Πάνος Μουρούζης, Κέρκυρα 1999.