Απολαύστε το Μικρότερο στον Κόσμο Ηλεκτρικό Τρένο!


Απολαύστε το μικρότερο ηλεκτρικό τρένο στον Κόσμο! Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;

Η καλύτερη απάντηση στο φαινόμενο θα δημοσιευθεί στο παρόν site, υπογεγραμμένη από το/τη λύτη.

Στείλτε την απάντησή σας στο e-mail μου, το οποίο βρίσκεται στο site.