Γ1. Στόχοι και Δράσεις Υλοποίησης τους στο Πείραμα του Εκκρεμούς