Δ1. Τεστ Αξιολόγησης Μετά το Πέρας των Προσομοιώσεων

Οι απαντήσεις των μαθητών στο Τεστ Αξιολόγησης, γράφονται στο Φύλλο Απαντήσεων που τους μοιράζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, εξ αρχής. Το Φύλλο Απαντήσεων βρίσκεται στο τέλος του Τεστ Αξιολόγησης.

1o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

2o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

3o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some description 

Some description

------- ♦♦♦ -------

4o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

5o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

6o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 7o+8ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ "ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ"

Some descriptionSome description

 

------- ♦♦♦ -------

7o+8ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣSome description

Some description

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

9ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

10ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

 Some descriptionSome description

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στο παρακάτω πείραμα ενεργοποίησε το "γραφήματα ενεργειών 1"

Some descriptionSome description

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ