ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (pptx) ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (πατήστε στην εικόνα να δείτε τις σημειώσεις μαθήματος)

Some descriptionΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PhET (Παν/μιο Colorado)

Sample Learning Goals

  • Εξερευνήστε πως το φως αλληλεπιδρά με μόρια της ατμόσφαιρας
  • Μάθετε να αναγνωρίζετε ότι η απορρόφηση του φωτός εξαρτάται από το είδος του μορίου και το είδος του φωτός.
  • Συσχετίστε την ενέργεια του φωτός με την προκύπτουσα κίνηση
  • Αναγνωρίστε ότι η ενέργεια μεγαλώνει από τα μικροκύματα στο υπεριώδες
  • Προβλέψτε την κίνηση ενός μορίου βασισμένοι στον τύπο του φωτός που απορροφά
  • Αναγνωρίστε πως η δομή ενός μορίου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το φως.