ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (video) ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (πατήστε πάνω στις εικόνες για να δείτε τις προσομοιώσεις)

-----------♦♦♦♦♦♦------------ 

Δημιουργία Στάσιμου Κύματος

Some description

-----------♦♦♦♦♦♦------------ 

 Στάσιμο Κύμα

Some description

-----------♦♦♦♦♦♦------------

Στάσιμο κύμα σε χορδή με ακίνητα άκρα, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης.

Some description

 -----------♦♦♦♦♦♦------------

Στάσιμο κύμα και Νότες

Some description

 -----------♦♦♦♦♦♦------------ 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  http://bdoukatzis.ucoz.net/

-----------♦♦♦♦♦♦------------

♦ LAMLAB: ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (πατήστε πάνω στο σχήμα)

Some description