ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [pptx] ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  

(πατήστε στην εικόνα για τις σημειώσεις μαθήματος) 

Some description

                                                    --------------------------♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------------

PHOTOELECTRIC EFFECT SIMULATION

Some description