Έλεγχος κουδουνιού με Δέσμη Laser.


ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΠΟΥ ΚΤΥΠΑΕΙ, ΑΝ ΦΩΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ LAZER
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή ενός απλού συστήματος ενεργοποίησης ενός κουδουνιού από απόσταση, μέσω δέσμης Laser.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:
       α/α           ΥΛΙΚΑ 
1. Ένα Laser point
2. ένα ηλεκτρικό κουδούνι
3. μια DIAC BT136
4. μια φωτοαντίσταση
5. μια μπαταρία 4,5V
6. ένα χριστουγεννιάτικο λαμπάκι με θερμοστάτη
7. μια πλακέτα με τρύπες κυκλωμάτων
Η κατασκευή βασίζεται σε τρία εξαρτήματα.
Την φωτοαντίσταση:
Αυτή είναι ένα δίπολο εξάρτημα που η αντίστασή του μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση του φωτισμού που πέφτει πάνω της. Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ένταση του φωτισμού που πέφτει πάνω στη φωτοαντίσταση, τόσο μικραίνει η αντίστασή της.

 Το TRIAC.

Είναι ένα τρίπολο που έχει την εξής ιδιότητα. Αν μεταξύ των σημείων 1 και 2 παρεμβληθεί αντίσταση μικρότερη από 130Ω περίπου, τα σημεία 2 και 3 βραχυκυκλώνονται και τότε λέμε ότι το diac έκλεισε. Για ν’ ανοίξει ξανά και η σύνδεση ανάμεσα στα σημεία 2 και 3 να διακοπεί, θα πρέπει το ρεύμα που διαρρέει τον κλάδο 2-3 να μηδενισθεί.

Some description

Το Λαμπάκι με διμεταλλικό έλασμα

Αυτό είναι ένα κοινό λαμπάκι το οποίο όμως έχει και ένα διμεταλλικό έλασμα, το οποίο άμα ζεσταθεί, λόγω διαφορετικού θερμικού συντελεστή των μετάλλων από τα οποία αποτελείται, στραβώνει και έτσι διακόπτεται η επαφή και το λαμπάκι σβήνει. Είναι εύκολο να το βρούμε σε μια σειρά από χριστουγεννιάτικα φώτα. Είναι αυτό που αναγκάζει τη σειρά ολόκληρη να αναβοσβύνει. 

Some description

Κύκλωμα αυτομάτου κουδουνιού που κτυπάει για λίγο, αν φωτίσουμε τη φωτοαντίσταση με laser.

Some description

Καλή επιτυχία

 

ΠΗΓΗ: Μουρούζης Πάνος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

Πολλές από τις κατασκευές που περιγράφουμε είναι από το βιβλίο:

"Πειραματικές δραστηριότητες  Φυσικής" Πάνος Μουρούζης, Κέρκυρα 1999.