Φυσικές Ιδιότητες των στοιχείων της 1ης Ομάδας του Περιοδικού Συστήματος ή των Αλκαλίων:

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

Χημικές αντιδράσεις των στοιχείων της 1ης Ομάδας του Περιοδικού Συστήματος ή των Αλκαλίων με αέρα, με χλώριο και με νερό:

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ (πατήστε στην εικόνα)

Some description

 

ΠΗΓΗ: Φωτόδεντρο

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

AΛKAΛIA KAI ANΘPΩΠINOΣ OPΓANIΣMOΣ

Κάθε κύτταρο περιβάλλεται από μια μεμβράνη η οποία ονομάζεται πλασματική μεμβράνη. Αυτή επιτρέπει την επικοινωνία του εσωτερικού του κυττάρου με τον εξωτερικό του χώρο, ελέγχοντας «τι μπαίνει» στο κύτταρο και «τι βγαίνει» από αυτό.

Ένα από τα συστατικά της πλασματικής μεμβράνης είναι μια ειδική πρωτεΐνη, η οποία παίζει το ρόλο της «αντλίας» ιόντων νατρίου και καλίου. Η «αντλία» αυτή διασφαλίζει να γίνεται η ανταλλαγή των ιόντων με τέτοιο ρυθμό, ώστε η περιεκτικότητα σε ιόντα καλίου στο εσωτερικό του νευρικού κυττάρου να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στον εξωτερικό χώρο και, αντιθέτως, η περιεκτικότητα σε ιόντα νατρίου να είναι πολύ μικρότερη.

VIDEO: Μεταφορά Νευρικής Ώσης - Eleni Touliopoulou

O μηχανισμός με τον οποίο ένα νευρικό κύτταρο δέχεται και μεταδίδει ερεθίσματα στηρίζεται ακριβώς στη διαφορετική περιεκτικότητα ιόντων καλίου ανάμεσα στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο. Αν ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος ενός νευρικού κυττάρου έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε ιόντα καλίου, τότε αυτό το κύτταρο δεν μπορεί ούτε να δεχτεί ούτε να μεταδώσει ερεθίσματα. Τα τοπικά αναισθητικά, λοιπόν, κάνουν αυτό ακριβώς: παρεμποδίζουν προσωρινά τους μηχανισμούς με τους οποίους εξασφαλίζεται η διαφορετική περιεκτικότητα σε ιόντα καλίου μέσα και έξω από το κύτταρο και έτσι το κύτταρο «ναρκώνεται».

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

Lithium - The Lightest Metal on Earth

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

Rubidium - Metal, that is More Expensive than GOLD!

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------

Cesium - The most ACTIVE metal on EARTH!

----------------------♦♦♦♦♦♦♦♦----------------