ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / Θέματα και Λύσεις

Some description

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2016

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2015

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 / Β΄ΦΑΣΗ / Φύλλο Απαντήσεων

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 / Β΄ΦΑΣΗ / Φύλλο Απαντήσεων

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 / Β΄ΦΑΣΗ / Φύλλο Απαντήσεων

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 / Β΄ΦΑΣΗ 

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 / Β΄ΦΑΣΗ / Φύλλο Απαντήσεων

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2009

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 / Β΄ΦΑΣΗ

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 / Β΄ΦΑΣΗ / Φύλλο Απαντήσεων

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 / Β΄Φάση

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2007

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2006

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

----------*******----------

♦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2001 

----------*******----------
ΠΗΓΗ: http://micro-kosmos.uoa.gr/