Α1. 15 Εφαρμογές Ταλαντώσεων-Πρόκληση Ενδιαφέροντος

1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 3η+4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO και για τις δύο εφαρμογές)

-------- ♦♦♦ ----------

 5η+6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO για 6η εφαρμογή)

-------- ♦♦♦ ----------

7η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

Το video που ακολουθεί, ανέβηκε από το Imperial College London, όπου και δίνεται μία εξήγηση της κατάρρευσης της γέφυρας Tacoma

-------- ♦♦♦ ----------

8η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 9η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 10η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 11η+12η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO της ESA για 12η εφαρμογή)

-------- ♦♦♦ ----------

13η+14η+15η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO για την 15η εφαρμογή)

 ---------******--------

Ακολουθούν 2 videos σχετικά με τη θεωρία των χορδών. Στην τάξη θα δούμε μόνο την εισαγωγή της θεωρίας χορδών στο 1ο video.