ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [pptx]  ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ HEISEMBERG

(πατήστε στην εικόνα για τις σημειώσεις μαθήματος)

Some description


 


 

Η αρχή της αβεβαιότητας ως συνέπεια της κυματικής φύσης των σωματιδίων (12΄) [πηγή: MATHESIS με τον μεγάλο δάσκαλο Στέφανο Τραχανά] 

Η αντίσταση στον εντοπισμό: Μια θεμελιώδης συνέπεια της αρχής της αβεβαιότητας (7΄) [πηγή: MATHESIS με τον μεγάλο δάσκαλο Στέφανο Τραχανά] 

Η αρχή της αβεβαιότητας και το πρόβλημα των πυρηνικών ενεργειών (12΄) [πηγή: MATHESIS με τον μεγάλο δάσκαλο Στέφανο Τραχανά]