ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

1) Η Ατμοσφαιρική Πίεση Συνθλίβει Βαρέλι !!

2) Μέτρηση ατμοσφαιρικής πίεσης - Πείραμα Torricelli ή Διαφορά μεταξύ ατμοσφαιρικής και υδροστατικής πίεσης

-----------********-----------

3) Υδροστατική πίεση (πείραμα ΕΚΦΕ Ρεθύμνου)

 Some description

Και μια προσομοίωση του Πανεπιστημίου Colorado:

-----------********-----------

4) Αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων - Μια εφαρμογή της υδροστατικής πίεσης

 -----------********----------- 

5) Υδροστατικό Παράδοξο! Προσοχή: άλλο δύναμη του υγρού στον πυθμένα του δοχείου.... και άλλο δύναμη που ασκεί το υγρό στο δοχείο!!

 

 -----------********-----------

6) Αρχή του Pascal: "Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του" 

-----------********-----------

7) Εφαρμογές του Νόμου του Pascal - Υδραυλικό Πιεστήριo

-----------********-----------

8) Άνωση ή Αρχή του Αρχιμήδη: η δύναμη που ασκεί ένα ήρεμο υγρό στο σώμα που βυθίζεται σ΄αυτό, ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού. (Πείραμα: Πολυχρονιάδης Γιώργος)

-----------********-----------

9) Εφαρμογές Άνωσης (Πειράματα: ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και www.seilias.gr)

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

-----------********-----------

10) Άνωση και .... τα παιγνίδια με την πλαστελίνη! Πείραμα από το ΕΚΦΕ Σερρών.

 -----------********-----------