Κατασκευή Μεγαφώνου με Απλά Μέσα.


                                     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ_______________________

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
1. Αιωρούμενο πηνίο ΗΛ 190 ή ΗΛ-191
2. Σιδερένιος συμπαγής πυρήνας πχ ένας κυκλικός μαγνήτης από χαλασμένο ηχείο
3. Ένα κουτί από γάλα νουνού
4. Καλώδιο μικροφώνου με βύσμα μικροφώνου
5. Καλώδια με κροκοδειλάκια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
Τοποθετούμε το πηνίο πάνω από τον κυκλικό μαγνήτη ( ο οποίος χρησιμεύει απλά ως πυρήνας
για την αύξηση της επαγωγής του πηνίου ) και πάνω από το πηνίο τοποθετούμε το σιδερένιο κουτί
από γάλα. Στα άκρα του πηνίου συνδέουμε το σύρμα του μικροφώνου που καταλήγει στο
κατάλληλο αρσενικό βύσμα.

 Some description

ΔΟΚΙΜΗ: Τοποθετούμε το βύσμα στην υποδοχή μεγαφώνου – ηχείων του υπολογιστή μας και βάζουμε να παίξουμε κάποιον ήχο. Ρυθμίζουμε την ένταση ήχου του υπολογιστή στο μέγιστο. Θα πρέπει από το κουτί να ακούγεται καθαρά ο ήχος που παίζεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Η λειτουργία του μεγαφώνου οφείλεται στη δύναμη Laplace. Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο που κάνει το σιδερένιο κουτί να πάλλεται με τον ίδιο ρυθμό. Τον μαγνήτη τον χρησιμοποιούμε απλά ώστε να αυξήσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου. Θα μπορούσαμε αντί για μαγνήτη να χρησιμοποιήσουμε ένα παρόμοιο κομμάτι από σίδηρο.

 

ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΗ 

"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"