ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ

Μαγνήτες νεοδυμίου από παλιό σκληρό δίσκο.

Οι μαγνήτες νεοδυμίου είναι ο πιο ισχυρός τύπος εμπορικά διαθέσιμου μαγνήτη. Έχουν αντικαταστήσει άλλους τύπους μαγνητών σε πολλές εφαρμογές σε σύγχρονα προϊόντα που απαιτούν ισχυρούς μόνιμους μαγνήτες, όπως σε κινητήρες ασύρματων εργαλείων, σε μαγνητικούς σφιγκτήρες και σε σκληρούς δίσκους. Αν και δεν είναι πλέον ακριβή η αγορά τους, μπορούμε να "τσιμήσουμε" δύο, όταν έρθει το μοιραίο...

ΠΗΓΗ: Επιστήμη Για Αρχάριους

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

Μαγνητικό τρενάκι σε σωληνοειδές

ΠΗΓΗ: PhysicsStudio

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

Μαγνητικό αυτοκινητάκι

ΠΗΓΗ: PhysicsStudio

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

Περιστροφική κίνηση κυλινδρικού μαγνήτη

ΠΗΓΗ: PhysicsStudio

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

Ηλεκτρικό κουδούνι

ΠΗΓΗ: PhysicsStudio

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------