ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΩΝ.

ΠΗΓΗ Σιτσανλής Ηλίας www.seilias.gr(πατήστε πάνω στις εικόνες για να εκτελέσετε τα πειράματα)

Some description

 

 

 

 

Some description

 

 

 

 

Some description

Some description

 

 

---------♦----------

♦♦ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (selphy φωτογραφίες):

απομάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, δυναμικής ενέργειας  και κινητικής ενέργειας τρέχοντος κύματος τη στιγμή t=2,5T. Υποτίθεται ότι για t=0 αρχίζει Γ.Α.Τ. η πηγή (x=0), η οποία βρίσκεται στη θέση ισορροπίας κινούμενη προς τα θετικά.

---------♦----------

♦ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: LAMLAB (πατήστε πάνω στο σχήμα)

Some description

---------♦----------