Γ2. Παρανοήσεις Μαθητών και Άρση τους στο Εκκρεμές