Β. Προσομοίωση: Ταλαντώσεις με Ελατήρια και Σώματα