Ένας Κινητήρας και Ένα Φασματοσκόπιο (Γ. Κατσικογιώργος)


 ΠΗΓΗ: "Αστρολάβος.... Φυσικής"  Γιώργος Λ. Κατσικογιώργος

            http://gkatsikogiorgos.blogspot.gr

 

 

  ηλεκτροκινητήρας- φασματοσκόπιο by gkatsiko@yahoo.gr