ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΥ ή ΔΡΗ

-----------------*********------------------------

2.ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Μηχανική Στερεού Σώματος by Science & Physics 4 all

                                          -----------------*********------------------------