Δ2. Αναστοχαστικό του Μέλους της Ομάδας: Λάμπρου Αδάμ