ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [pptx]  ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

(πατήστε στην εικόνα για τις σημειώσεις μαθήματος)

Some description"Το Πείραμα των Δύο Σχισμών" 
Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος [Καθημερινή Φυσική]

Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος
Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος