Το σωματίδιο Brout-Englert-Higgs και το Καθιερωμένο Πρότυπο των Στοιχειωδών Σωματιδίων (Ν. Τράκας)

♦ Ομιλία Νίκου Τράκα: "Το σωματίδιο Brout-Englert-Higgs. H ανάγκη παρουσίας του στο Καθιερωμένο Πρότυπο Στοιχειωδών Σωματιδίων"

  Some description

Στο πλαίσιο των θεωριών Βαθµίδας, του µόνο τύπου θεωριών που µπορεί µε αυτοσυνέπεια να περιγράψει τη φύση, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τπν διάδοση µιας αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι άµαζοι. Η περιγραφή της ηλεκτροµαγνικής αλληλεπίδρασης (µε άµαζο φωτόνιο ως διαδότη της αλληλεπίδρασης) και της ασθενούς αλληλεπίδρασης (µε τους φορείς της - W και Ζ - να έχουν µεγάλη µάζα) ως ενιαίας θεωρίας Βαθµίδας, περνά µέσα από τον µηχανισµό Higgs. Αποµεινάρι αυτού του µηχανισµού είναι το σωµατίδιο Higgs, του οποίου οι κατάλληλα επιλεγµένες αλληλεπιδράσεις του µε τα υπόλοιπα σωµατίδια, επιτρέπουν την συνεπή παρουσία στις εξισώσεις της θεωρίας όρων που περιγράφουν τόσο τη µάζα των W και Ζ όσο και αυτής των σωµατιδίων ύλης (κουαρκ και λεπτονίων). Ο µηχανισµός αυτός προτάθηκε την δεκαετία του 1960, αλλά µόλις πέρσι τα πειράµατα ATLAS και CMS στο Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) του CERN ανακοίνωσαν την παρατήρηση ενός νέου σωµατιδίου µε ιδιότητες που µοιάζουν πολύ µε αυτές του σωµατιδίου Higgs. Η πλήρης ανάλυση των γεγονότων που έχουν καταγραφεί (µέσα στον επόµενο χρόνο) θα επιβεβαιώσει αν πρόκειται για το σωµατίδιο που προτείνει το θεωρητικό πρότυπο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ:

Some description 

ΠΗΓΗ: http://www.blod.gr/default.aspx