Δ3. Αναστοχαστικό των Γ. Κωστορρίζου και Γ. Βαλατσού