ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ:
Δύο μπαταρίες 9 Volt .
Δύο κλίπς για τις μπαταρίες. 
Δύο μικρά μεγαφωνάκια ( από παλιά τηλέφωνα ). 
Δύο μικρόφωνα άνθρακα ( από παλιά τηλέφωνα ).
Δύο θηλυκά κλίπς τηλεφωνικού καλωδίου. 
Τηλεφωνικό καλώδιο από 10 μέχρι 30 μέτρα με κλίπς στα δύο άκρα. 
Δύο κομμάτια από διάτρητη πλακέτα διαστάσεων 5cm x 17cm το καθένα .


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ:
Κολλητήρι και καλάι.
Θερμόκολλα σιλικόνης ή εναλλακτικά λίγο μονόκλωνο καλώδιο.
Έναν κόφτη και
Ένα γδάρτη καλωδίων ή εναλλακτικά έναν αναπτήρα.

Some description


ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κολλάμε πρώτα το μικρόφωνο το μεγάφωνο και το θηλυκό κλιπ με θερμόκολλα σιλικόνης πάνω
στην πλακέτα από την μεριά του χαλκού. Αν δεν έχουμε θερμόκολλα μπορούμε να στερεώσουμε
αυτά τα εξαρτήματα με άλλη κόλλα ή με ένα μονόκλωνο καλώδιο. Αφού τα στερεώσουμε κάνουμε
τις απαραίτητες συνδέσεις όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Οι συνδέσεις γίνονται πάνω στην
πλακέτα με καλάι. Τέλος στερεώνουμε τη μπαταρία είτε με ταινία διπλής όψεως είτε με μονόκλωνο
καλώδιο. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και το δεύτερο τηλέφωνο. Προσέξτε ότι οι κατασκευές δεν
έχουν τις ίδιες ακριβώς συνδέσεις. Πχ το κίτρινο καλώδιο ενώ στο πρώτο τηλέφωνο συνδέεται με
τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας, στο δεύτερο συνδέεται με το μικρόφωνο.
Μολονότι το τηλέφωνό μας δεν έχει ενισχυτή η εμβέλειά του είναι πολύ μεγάλη. Στη δική μας
κατασκευή ακουγόταν άψογα στα 30 μέτρα που ήταν και το μήκος του καλωδίου μας.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Ερμηνεύστε τη λειτουργία του μεγαφώνου σύμφωνα με τις αρχές της φυσικής που γνωρίζετε.
Ερμηνεύστε τη λειτουργία του μικροφώνου άνθρακα σύμφωνα με τις αρχές της φυσικής που
γνωρίζετε.
Θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε την επικοινωνία των δύο τηλεφώνων με τρία καλώδια
αντί με τέσσερα;.
Πως τα σύγχρονα τηλέφωνα χρησιμοποιούν δύο καλώδια αντί τέσσερα;
Τι περιορίζει την εμβέλεια του τηλεφώνου μας;. Πως θα μπορούσαμε να την αυξήσουμε;

Some description

το τηλέφωνό μας είναι έτοιμο!

 

ΠΗΓΗ:   ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΗ 

"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"