Κατασκευή Πυραύλου από Νερό (water rocket)


Κατασκευή και εκτόξευση ενός πυραύλου απο νερό!

Εργασία που παρουσιάστηκε απο το μαθητή του Γυμνασίου Νέου Ολβίου Ξάνθης Χαλήλ ογλού Ραμαδάν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2011 απο την Ένωση Ελλήνων Φυσικών ¨Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική τους μαγεύει¨...