Πολλοί Αρμονικοί Ταλαντωτές με λίγο διαφορετική συχνότητα ο καθένας, δημιουργούν ένα Όμορφο Κύμα....Απολαύστε το...   From: Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations

-----------♦♦♦♦♦♦-----------

 

Μαθηματική "Πενία τέχνας κατεργάζεται"!

Νάτη η κομπίνα που κάνει ένας καθηγητής Λυκείου της Φυσικής για να βγάλει τις "εξισώσεις" κίνησης ενός αρμονικού ταλαντωτή..... όταν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει Διαφορικές Εξισώσεις 2ου βαθμού..... ύλη μαθηματικών Πανεπιστημίου....! Προβάλλει την ομαλή κυκλική κίνηση στον κατακόρυφο άξονα..... και έχει την αρμονική ταλάντωση σώματος σε ελατήριο!

Some description 

Some description

Some description

-----------♦♦♦♦♦♦-----------

VIDEO KAI ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ "ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ" ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.

Some description

Some description

 -----------♦♦♦♦♦♦-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (χειρόγραφη) from HOME 

----------------♦♦♦♦♦♦♦-------------------

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ COLORADO:

                                                     ----------------♦♦♦♦♦♦♦-------------------