-----------♦♦♦♦♦♦-----------

"Μαθηματική Πενία τέχνας κατεργάζεται"!

Νάτη η κομπίνα που κάνει ένας καθηγητής Λυκείου της Φυσικής για να βγάλει τις "εξισώσεις" κίνησης ενός αρμονικού ταλαντωτή..... όταν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει Διαφορικές Εξισώσεις 2ου βαθμού..... ύλη μαθηματικών Πανεπιστημίου....! Προβάλλει την ομαλή κυκλική κίνηση στον κατακόρυφο άξονα..... και έχει την αρμονική ταλάντωση σώματος σε ελατήριο!

Some description 

Some description

Some description

-----------♦♦♦♦♦♦-----------

VIDEO KAI ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ "ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ" ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.

 -----------♦♦♦♦♦♦-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (χειρόγραφη) from HOME 

Για να κατεβάσετε τη θεωρία πατήστε: ΕΔΩ

----------------♦♦♦♦♦♦♦-------------------

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ COLORADO:

                                                     ----------------♦♦♦♦♦♦♦-------------------

Παρατηρήσεις στις Γ.Α.Τ. με Παραδείγματα (πατήστε πάνω στην εικόνα)

Some description