♦ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει αρχικά ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται πώς παρασκευάζονται ομογενή και ετερογενή μείγματα χρησιμοποιώντας ως διαλύτη το νερό και στη συνέχεια ακολουθεί μια ερώτηση συμπλήρωσης πάνω στην έννοια των διαλυμάτων.

 ------------♦♦♦♦♦♦♦------------

♦ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η ανάμειξη θείου και ρινισμάτων σιδήρου είναι ένα ετερογενές μείγμα.

------------♦♦♦♦♦♦♦------------

♦ ΜΕΙΓΜΑ ΘΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΗΣ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ

Μετά την ανάμειξη των συστατικών: θείου και ζάχαρης, παρατηρούμε με το μεγεθυντικό φακό, ότι τα μόρια των δύο συστατικών του μείγματος διακρίνονται ξεχωριστά το καθένα. Το μείγμα αυτό, λοιπόν, είναι ετερογενές.

---------------♦♦♦♦♦♦--------------

♦ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Ιδιότητες των μειγμάτων: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ μπορεί να βρεις οινόπνευμα που περιέχει 95% αλκοόλη και άλλο με 70% αλκοόλη. Η αλκοόλη και το νερό αναμειγνύονται σε οποιαδήποτε αναλογία και προκύπτει πάντοτε ομογενές μείγμα. Σκέψου επίσης την ανάμειξη του καφέ και της ζάχαρης για την παρασκευή διάφορων τύπων καφέ (γλυκός, μέτριος κτλ.). Επομένως μπορούμε να αναμειγνύουμε τα συστατικά των μειγμάτων σε διάφορες αναλογίες. Στο πείραμά μας παρασκευάζουμε δύο διαλύματα ζαχαρόνερου με διαφορετικές αναλογίες των συστατικών τους

---------------♦♦♦♦♦♦--------------

Some description

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

2. ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ

3. ΔΥΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΙΑΛΥΤΕΣ

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

5. ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ:

Some description