Διάσπαση Νερού-Χημικές Ενώσεις-Χημικά Στοιχεία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συμπεράσματα από την ηλεκτρόλυση του νερού

Τα πειράματα που παρακολούθησες εξηγούνται ως εξής:

  1. Το νερό είναι σύνθετη ουσία, αφού μπορεί να διασπαστεί σε δύο πιο απλές ουσίες: το υδρογόνο και το οξυγόνο.
  2. Ο όγκος του υδρογόνου είναι διπλάσιος από τον όγκο του οξυγόνου.

Αν ζυγίσουμε τα δύο αέρια, θα βρούμε ότι η μάζα του οξυγόνου είναι οκταπλάσια από τη μάζα του υδρογόνου. Όσες φορές και αν διασπάσουμε οποιαδήποτε ποσότητα νερού, θα προκύπτει η ίδια αναλογία μαζών υδρογόνου – οξυγόνου. Επομένως το νερό έχει σταθερή σύσταση:

----------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

 Κατά τη θέρμανση σκόνης οξειδίου του υδραργύρου δημιουργείται υγρός υδράργυρος και αέριο οξυγόνο. Το οξείδιο του υδραργύρου είναι χημική ένωση, ενώ μετά τη θέρμανσή του προέκυψαν τα στοιχεία που το αποτελούσαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, ανακινούμε συνεχώς τον σωλήνα πάνω στη φλόγα, ενώ ποτέ δεν κατευθύνουμε το ανοικτό άκρο του σωλήνα προς ανθρώπινο στόχο.

----------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------