Εννοιολογικός Χάρτης Διαχωρισμού Μειγμάτων:

Some descriptionSome description

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΔΙΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Διαθέτουμε μείγμα θείου, ζάχαρης και νερού. Με διήθηση του μείγματος παίρνουμε το θείο στο διηθητικό χαρτί, ενώ κατόπιν, η ζάχαρη θα μείνει ως στερεό υπόλειμμα στο δοχείο που κάναμε την εξάτμιση του νερού.

 ------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΔΙΗΘΗΣΗ

Ο διαχωρισμός της άμμου από το νερό, σε κάποιο διάλυμα, γίνεται μέσω της διήθησης.

  ------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η χρωματογραφία (αγγ. chromatography) είναι χημική αναλυτική τεχνική διαχωρισμού ουσιών από μείγμα τους. Ονομάστηκε έτσι επειδή αρχικά χρησιμοποιήθηκε για διαχωρισμό εγχρώμων ουσιών .

  ------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Στο πείραμα παρατηρούμε το διαχωρισμό των συστατικών διαλύματος θειικού χαλκού, με τη μέθοδο της απόσταξης

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Ο διαχωρισμός ενός διαλύματος χλωριούχου νατρίου στα συστατικά του, γίνεται με τη μέθοδο της εξάτμισης.

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΑΠΟΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ

Η μέθοδος της απόχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με δύο υγρά τα οποία δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους (π.χ. λάδι και νερό) Η μέθοδος αυτή δεν εγγυάται ακριβές αποτέλεσμα καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξει μικρή απώλεια της ζητούμενης ουσίας.

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΑΠΟΧΥΣΗ ΛΑΣΠΗΣ

Το μαθησιακό αντικείμενο "Απόχυση λάσπης" αναπαριστάνει τη διαδικασία της απόχυσης της λάσπης, ως παράδειγμα διαχωρισμού διαλύματος στο υγρό (νερό) και στερεό συστατικό του (χώμα).

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ

------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------