Φυσικές Σταθερές Των Χημικών Ουσιών

Μέτρηση σημείου ζέσης αλκοόλης και νερού.

Κατά το βρασμό της αλκοόλης και του νερού, παρατηρούμε ότι τα σημεία ζέσης τους παραμένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια του βρασμού

----------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

ΦΑΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Video παρακολούθησης των αλλαγών φάσεων του νερού κατά την θέρμανσή του. Το video επιτρέπει τη διερευνητική προσέγγιση και μελέτη της αλλαγής φάσης και της σχέσης μεταξύ των φυσικών μεγεθών της θερμοκρασίας και της θερμότητας. Παρακολουθώντας την αλλαγή των φάσεων, από πάγο σε υγρό και στη συνέχεια σε ατμό, ο χρήστης μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί την εικόνα που παρουσιάζει το νερό σε μοριακό επίπεδο (μικρόκοσμος) και το διάγραμμα θερμοκρασίας-θερμότητας. 

Δημιουργός Προσομοίωσης: Ηλίας Σιτσανλής

----------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------