ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Στο video παρατηρούμε όλα τα στάδια βιολογικού καθαρισμού των βιομηχανικών λυμάτων

--------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------------

Η αυξανόμενη οξύτητα των ωκεανών (εκπληκτικό video) πηγή: http://photodentro.edu.gr/, υποτιτλισμός: Μιχάλης Τοναλούδης

--------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------------

Πλαστικά απορρίμματα στους Ωκεανούς - Plastic Pollution in Oceans

ΠΗΓΗ: CosmosEduThess Cosmos Education Thessaloniki

--------------♦♦♦♦♦♦♦♦-------------------