Πώς επιπλέουν τα πλοία; [πηγή:Καθημερινή Φυσική]

----------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦--------------------