Άνωση ή Αρχή του Αρχιμήδη: η δύναμη που ασκεί ένα ήρεμο υγρό στο σώμα που βυθίζεται σ΄αυτό, ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού. 

Μαθηματικά η Άνωση (Α) μπορεί να εκφρασθεί με τον τύπο:                     Α = ρ g V, όπου:

Πείραμα-video: Πολυχρονιάδης Γιώργος

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Άνωση ή Αβγό σε Νερό Διαφορετικής Πυκνότητας

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Άνωση από www.seilias.gr

Some description

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Άνωση και .... τα παιγνίδια με την πλαστελίνη! Πείραμα από το ΕΚΦΕ Σερρών.

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Αρχιμήδης - Άνωση [Ιστορία Φυσικής]

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Αρχή του Αρχιμήδη και Πλεύση (μεταγλωττισμένο: 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

Ξύλο Ανεβαίνει σε Νερό που Στέκεται στον Αέρα!

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------