Η ατμοσφαιρική πίεση συνθλίβει μεταλλικό βαρέλι

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Πείραμα Torricelli

Some description

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Το Νερό Που Δεν Πέφτει

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Μετάγγιση Υγρού

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Μεταφορά Νερού Με Τρύπιο Μπουκάλι 

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Το Βρεγμένο Νόμισμα

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------

Νερό Ανεβαίνει Μόνο του Σε Μπουκάλι!

-------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦---------------