1. Το γυάλινο βαρέλι εκρήγνυται από την υδροστατική πίεση λίγης ποσότητας νερού!

-------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦--------------------

2. Μεγάλο βάθος, μεγάλη πίεση

-------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦--------------------

3. Μεγάλο βάθος μεγάλη πίεση (2)

 -------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦--------------------

4. Προσομοίωση PhET [Colorando]. Ώρα για πείραμα!

-------------------♦--------------------

5. Συγκοινωνούντα Δοχεία

-------------------♦--------------------

6. Υδροστατικό Παράδοξο! Προσοχή: άλλο δύναμη του υγρού στον πυθμένα του δοχείου.... και άλλο δύναμη που ασκεί το υγρό στο δοχείο!!

-------------------♦--------------------

7. "Νεροτραμπάλα" Ένα πείραμα της Δρ. Τίνας Νάντσου από το Mathesis 

8. Ένα πείραμα για homework:

Δείτε το video που ακολουθεί και μετά προσπαθήστε να εξηγήσετε πως δημιουργείται το συντριβάνι νερού, που παροκολουθήσατε στο δεύτερο πείραμα του video. Γιατί το ύψος του συντριβανιού συνεχώς ελαττώνεται και τελικά καταργείτα; 

-------------------♦--------------------

9. Δεύτερο πείραμα για homework:

Στο [σχ Ι] της παρακάτω εικόνας έχουμε φωτογραφίσει δύο υγρά: το πράσινο υγρό είναι λάδι, ενώ το κόκκινο υγρό είναι χρωματισμένο νερό. Παρόλο που τα υγρά αυτά βρίσκονται μέσα στον ίδιο σωλήνα, παρατηρούμε πως δεν ισχύει η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, αφού οι ελεύθερες επιφάνειές τους δεν βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; [υποβοήθηση: η πίεση στα σημεία Α και Β του σχ. ΙΙ είναι ίδια. Αν δεν ήταν το υγρό που βρίσκεται κάτω από αυτά τα σημεία δεν θα ισορροπούσε!]

Some description

-------------------♦--------------------