Αρχή του Pascal: "Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του"

---------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ PASCAL

---------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

Εφαρμογές της Αρχής του Pascal: Υδραυλικό πιεστήριο, Φρένα αυτοκινήτων (Photodentro)

Some description