Περιοδικά Φαινόμενα - Ταλαντώσεις

 

Α) Εφαρμογές Ταλαντώσεων - Πρόκληση Ενδιαφέροντος

 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 3η+4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO και για τις δύο εφαρμογές)

-------- ♦♦♦ ----------

 5η+6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO για 6η εφαρμογή)

-------- ♦♦♦ ----------

7η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

TI EINAI OMΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙ? ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO.......!!

Το video που ακολουθεί, ανέβηκε από το Imperial College London, όπου και δίνεται μία εξήγηση της κατάρρευσης της γέφυρας Tacoma

-------- ♦♦♦ ----------

8η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 9η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 10η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO)

-------- ♦♦♦ ----------

 11η+12η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO της ESA για 12η εφαρμογή)

-------- ♦♦♦ ----------

13η+14η+15η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (VIDEO για την 15η εφαρμογή)

 ---------******--------

Ακολουθούν 2 videos σχετικά με τη θεωρία των χορδών. Στην τάξη θα δούμε μόνο την εισαγωγή της θεωρίας χορδών στο 1ο video.

 ---------******--------

Β) Περιοδικά Φαινόμενα - Περίοδος - Συχνότητα

 

 

 

 ---------******--------

Γ) Πείραμα Ταλάντωσης Εκκρεμούς-Προσομοίωση PhET

 ---------******--------

Φύλλο Εργασίας: Πείραμα Ταλάντωσης Εκκρεμούς

Some descriptionSome description 

 ---------******--------

Δ) Τεστ Αξιολόγησης με Υποδείξεις

 Οι απαντήσεις των μαθητών στο Τεστ Αξιολόγησης, γράφονται στο Φύλλο Απαντήσεων που τους μοιράζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, εξ αρχής. Το Φύλλο Απαντήσεων βρίσκεται στο τέλος του Τεστ Αξιολόγησης.

1o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

2o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

3o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some description 

Some description

------- ♦♦♦ -------

4o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

5o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

6o ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 7o+8ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ "ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ"

Some descriptionSome description

 

------- ♦♦♦ -------

7o+8ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣSome description

Some description

Some descriptionSome description

------- ♦♦♦ -------

9ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

------- ♦♦♦ -------

10ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

 Some descriptionSome description

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στο παραπάνω πείραμα του εκκρεμούς (προσομοίωση Phet) ενεργοποίησε το μενού "Ενέργεια"

Some descriptionSome description

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ