Τι είναι η διάθλαση του φωτός;

Για να μάθετε πατήστε πάνω στο παρακάτω σχήμα:

Some description

 

Προσομοίωση του Πανεπιστημίου Colorado: PhET 

Δείγμα μαθησιακών στόχων:

  • Εξηγήστε γιατί το φως κάμπτεται στο όριο ανάμεσα σε δύο υλικά και τι είναι αυτό που καθορίζει τη γωνία.
  • Εφαρμόστε τον νόμο του Snell την περίπτωση μιας δέσμης laser που προσπίπτει στο όριο δύο μέσων.
  • Περιγράψτε πως η ταχύτητα και το μήκος κύματος του φωτός μεταβάλλεται σε διαφορετικά μέσα διάδοσης.
  • Περιγράψτε πως η μρτασβολή του μήκους κύματος επηρεάζει τη γωνία διάθλασης.
  • Εξηγήστε πως από ένα πρίσμα δημιουργείται ουράνιο τόξο
Διάθλαση του φωτός
Κλικ για εκτέλεση

 

 Εφαρμογή διάθλασης: φαινομενική ανύψωση ψαριού.

Πατήστε πάνω στο παρακάτω σχήμα:

Some description