Οι Καλύτερες Εργασίες των Μαθητών Τάξης Γ΄ 2ου Γυμνασίου Λαμίας