Φ.Ε.6 Κύκλος του Νερού ή Τήξη-Πήξη-Βρασμός

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

                                                       -----------*********-----------------

Τήξη - πήξη (εκπαιδευτική τηλεόραση)

                                           -----------*********-----------------

                                                       -----------*********-----------------

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

                                 -----------*********-----------------

Φύλλο Εργασίας 6: "Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΤΗΞΗ-ΠΗΞΗ-ΒΡΑΣΜΟΣ" Με Απαντήσεις / Α΄Γυμνασίου

πηγή: Απόσπασμα από το αξιολογότατο βιβλίο "Φυσική Α΄ Γυμνασίου" του συναδέλφου Μιχαήλ Π. Μιχαήλ.    http://mtetragono.blogspot.com

--------------*****---------------------