Φ.Ε.1 Μετρήσεις Μήκους- Η Μέση Τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις Μήκους - Η Μέση τιμή (PowerPoint)


===============================================
Ανάλογα με την κλίμακα (μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος) χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο όργανο για να κάνουμε τη μέτρηση μας.
Πατώντας πάνω στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δοκιμάσετε να ασκηθείτε κάνοντας τη σωστή αντιστοιχία οργάνων και παρατήρησης του μικρού και του μεγάλου του κόσμου που μας περιβάλλει ή μας αποτελεί.
Some description
    ===============================================

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 1 (plus)/Χωρίς Απαντήσεις