Φ.Ε.2 Μετρήσεις Χρόνου-Ακρίβεια

Φύλλο Εργασίας 2: "Μετρήσεις Χρόνου-Ακρίβεια" Χωρίς Απαντήσεις / Α΄Γυμνασίου

===================================================================================

Αναλογικό Ρολόι Online για τις μετρήσεις χρόνου στο πείραμα. Πατήστε πάνω στην εικόνα:

Some description

 

===================================================================================

Ψηφιακό Ρολόι Ακριβείας Online για τις μετρήσεις χρόνου στο πείραμα. Πατήστε πάνω στην εικόνα:

 Some descriptionSome description

==================================================================================

Φύλλο Εργασίας 2: "Μετρήσεις Χρόνου-Ακρίβεια" Με Απαντήσεις

πηγή: Απόσπασμα από το αξιολογότατο βιβλίο "Φυσική Α΄ Γυμνασίου" του συναδέλφου

  Μιχαήλ Π. Μιχαήλ.    http://mtetragono.blogspot.com

 ====================================================================================

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2: "Μετρήσεις Χρόνου-Ακρίβεια" Χωρίς Απαντήσεις 

====================================================================================