ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Στην κατάσταση του πάγου τα μόρια του νερού αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ισχυρές δυνάμεις. Κατά τη θέρμανση του πάγου, αυτός θα τακεί και τα μόρια θα αλληλεπιδρούν τώρα με λιγότερο ισχυρές δυνάμεις. Το νερό θερμαινόμενο γίνεται υδρατμός (εξάτμιση), όπου τα μόρια του νερού δεν αλληλεπιδρούν με δυνάμεις μεταξύ τους, ενώ έχουν αποκτήσει μεγάλη κινητική ενέργεια.

------------------♦♦♦♦♦♦♦♦-----------------

ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

Η διαδοχική τήξη και κατόπιν πήξη κεριού παραφίνης, παρατηρούμε ότι δεν αλλοιώνει τις φυσικές ιδιότητες της παραφίνης.

---------------♦♦♦♦♦♦--------------

Προσδιορισμός Σημείου Τήξης Al, Zn, Pb, Sn

 

---------------♦♦♦♦♦♦--------------

Το νερό βράζει στους 20οC !!!

ΠΗΓΗ: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Γραφείο Εκπαίδευσης

---------------♦♦♦♦♦♦--------------