ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΟΜΟΥ HOOKE ME ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ (PhET: πανεπιστημίου Colorado)

————— ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ——————

Φύλλο Εργασίας ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΟΟΚΕ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (from HOME)

———— ♦ ♦ ♦ ♦ ————

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ ή ΝΟΜΟΣ ΗΟΟΚE

 ------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦------------------

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

Πανεπιστήμιο Colorado (PhET) 

 ------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦------------------