Νέα Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α Λυκείου Ανά Κεφάλαιο - Δ Θέμα [2021-22]

Δ  ΘΕΜΑ - ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [2021-2023]

Με Δυνατότητα:

   •  Εμφάνισης λύσεων (πατάτε στο Some description)

   •  Εμφάνιση της ΥΛΗΣ κάθε άσκησης, δηλαδή των τίτλων των παραγράφων του βιβλίου, στους οποίους αναφέρεται η λύση της.

   •  Χρήσης των θεμάτων της τράπεζας σε word και όχι pdf.

   •  Συνεχούς ανανέωσης των θεμάτων, λόγω χρήσης των  εγγράφων στο Google Drive.

   •  Τελευταίο update: 14-Μαΐου-2023

Some description[9].  Δ ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


[10].  Δ  ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome description


[11].  Δ  ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (κυρίως: 3 ερωτήσεις από τις 4 του κάθε θέματος)

Some descriptionSome descriptionSome description


[12].  Δ  ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ (εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις των προηγούμενων τριών κατηγοριών)

Some descriptionSome description


[13].  Δ  ΘΕΜΑΤΑ: ΟΛΑ ΜΑΖΙ (χωρίς καμία κατηγοριοποίηση)

                 Some description