Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

♦ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

© ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ : www.seilias.gr  (πατήστε πάνω στις παρακάτω εικόνες)

Some description

Some description

Some description

 -------------♦♦♦♦♦--------------

♦ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σενάριο Διδασκαλίας στην Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

© ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ : www.seilias.gr

 -------------♦♦♦♦♦--------------

♦ Το Φυλλάδιο Ασκήσεων που ακολουθεί περιλαμβάνει 10 ωραίες Λυμένες Ασκήσεις στις Κινήσεις σε Μια Διάσταση. Οι ασκήσεις αυτές έχουν προταθεί και λυθεί από τον αγαπητό συνέδελφο Φυσικό: Διονύση Μάργαρη, τον οποίο και ευχαριστώ.

Για περισσότερη εμβάθυνση στη Φυσική, σας προτρέπω να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: www.ylikonet.gr 

-------------♦♦♦♦♦--------------

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.

Πατήστε πάνω στο εννοιολογικό χάρτη για να δείτε το τυπολόγιο των κινήσεων:

Some description


 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - (πατήστε στην εικόνα) - πηγή: ΕΚΦΕ Δράμας / Παναγιώτης Παζούλης

Some description