Επεισόδιο 14: ''Πλάτων - Ένας πολύ γνωστός μας άγνωστος'' [25/03/2013]

Έτσι βλέπω τον κόσμο Ε14: Πλάτων. Ένας πολύ γνωστός μας άγνωστος