5.3 Η Μηχανική Ενέργεια και η Διατήρηση της


 

Ενεργειακό πάρκο πατινάζ [PhET: πανεπιστήμιο Colorado]


Ας εξασκηθούμε στη διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας (Φωτόδενδρο) πάτα πάνω στην εικόνα

 

Some description


 

Ας εξασκηθούμε κι άλλο στη διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας (Φωτόδενδρο) πάτα πάνω στην εικόνα

 

Some description


 

Οι Ινδιάνοι ξέρουν από διατήρηση μηχανικής ενέργειας. Εσύ? 

(Φωτόδενδρο) πάτα πάνω στην εικόνα

 

Some description