ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: η ταχύτητα που κάθε στιγμή δείχνει το ταχύμετρο [κοντέρ]

============================================================================

Some description

===============================================================

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΤΡΟΧΙΑ-ΜΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

==============================================================

Ασκήσεις Φυσικής 1ου Κεφαλαίου Β΄ Γυμνασίου:

Θέση-Μετατόπιση-Απόσταση-Μέση Ταχύτητα from HOME