ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: η ταχύτητα που κάθε στιγμή δείχνει το ταχύμετρο [κοντέρ]

============================================================================

Some description

===============================================================

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΤΡΟΧΙΑ-ΜΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

==============================================================